สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ปิดการอบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

       วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 16.00 น.  นายอัมพล หันทยุง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานปิดการอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งก่อนปิดการอบรมฯ ประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  เป็นวิทยาแกนนำสร้างเครือข่ายให้คำปรึกษา แนะนำ ณ  ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2