สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับนางลำใย สนั่นรัมย์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. และคณะวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย นางประคอง รัตนยอศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางวนิดา เมืองแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนางสุพัตรา สิงหเสม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมต้อนรับ    นางลำใย สนั่นรัมย์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. และนางสาวปณิธิภัธน์ พรหมประสาธน์ จนท.สตพ.สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมคูหาสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1