สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติและมอบขวัญกำลังใจแก่ทีมบุคลากรทางการแพทย์ และนักเรียน ในการฉีดวัคซีน COVID – 19 แก่นักเรียนอายุ 5-11 ปี


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มอบหมายให้ นางอำภา เวชสารศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 และนายสหัส หลำสะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติและมอบขวัญกำลังใจแก่ทีมบุคลากรทางการแพทย์ และนักเรียน ในการฉีดวัคซีน COVID – 19 ซึ่งให้บริการวัคซีน Pfizer แก่นักเรียนในอายุ 5-11 ปี ณ ศาลาประชาคมอำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยมีนักเรียนประสงค์เข้ารับวัคซีนในครั้งนี้ จำนวน 501 คน