สพป.ภูเก็ต เยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O – NET ปีการศึกษา2564 ณ ศูนย์สอบ สพป.ภูเก็ต

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายชัยยุทธ  อินฤทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O – NET ปีการศึกษา2564 ณ ศูนย์สอบ สพป.ภูเก็ต การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ ณ ศูนย์สอบ สพป.ภูเก็ต