สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) ระดับชั้น ป.6 และ ม. 3 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นายสุภชัย  ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ดร.พีระพรรณ  ทองศูนย์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ดร.ปรีชา จันทวี รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นายจิมจง ทองคำวัน รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และตรวจความเรียบร้อย ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ที่เป็นศูนย์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) ระดับชั้น ป.6 และ ม. 3 ปีการศึกษา 2564 ในครั้งนี้ มีกำหนดการสอบจำนวน 2 วัน คือในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โดยในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นการทดสอบของระดับชั้น ป.6 และในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นการทดสอบในระดับชั้น ม.3 ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)