คณะผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 9 (จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) ลงพื้นที่ติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดนครนายกและปราจีนบุรี

วันที่ 10 -11 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.สุวิทย์ บึงบัว ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นางสาวศศิร์ภัทร พิพัฒนธนพงศา สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 1 ประจำเขตตรวจราชการที่ 9 พื้นที่จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน “โครงการพาน้องกลับมาเรียน” และ “โครงการโรงเรียนคุณภาพและการสร้างเครือข่ายฯ”  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก และโรงเรียนในสังกัด 2 โรง ได้แก่ โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) และโรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนบ้านแหลมหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดได้แก่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) โดยมี นายเสรี ขามประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว