ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เยี่ยมสนามสอบ O-NET

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ในฐานะประธานศูนย์สอบ สพป.ชุมพร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบ และคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการสอบประจำสนามสอบ พร้อมตรวจความเรียบร้อย ในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ป.๖  ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อำเภอเมืองชุมพร  สนามสอบโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ และสนามสอบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76(บ้านพละ) อำเภอปะทิว  โดยได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำสนามสอบ ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ถูกต้อง มีความยุติธรรม คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เข้าสอบเป็นหลัก และให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชุมพรกำหนดทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนที่เข้าสอบ คณะครู และผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ ณ สนามสอบทุกคน