ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการสอบ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ประดู่ นามเหลา ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ทีมบอร์ดบริหาร และคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการสอบ ตลอดจนติดตามการดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ณ สนามสอบโรงเรียนในสังกัด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด