นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น.
นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางสมจิตต์ รวมแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล โรงเรียนบ้านโคกนาโก โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน และโรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง จังหวัดยโสธร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2