สพป.พิจิตร เขต 1 ดำเนินการสอบ O-NET ป.6

12  กุมภาพันธ์ 2565 ดร.มานิตย์  นาคเมือง  ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจนักเรียน และคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปตามกฎระเบียบที่ สทศ.กำหนด ซึ่ง สพป.พิจิตร เขต 1 ได้รับมอมหมายจาก สทศ.ให้เป็นศูนย์ดำเนินการบริหารจัดการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 ชั้น ป.6  โดยจัดสอบให้ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 อำเภอเมือง,สามง่าม,โพธิ์ปร ะทับช้าง,วังทรายพูน,สากเหล็ก,วชิรบารมี จำนวน 110 โรงเรียน  13 สนามสอบ  64 ห้องสอบ 1371 คน