ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย อ.บัวใหญ่ (ในการนี้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด)