สพป.พัทลุง เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 (คณะที่1)


วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มอบหมายให้ นางอำภา เวชสารศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย นางสุพัตรา สิงหเสม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบในอำเภอตะโหมดและอำเภอกงหรา ซึ่งได้แก่ สนามสอบโรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) สนามสอบโรงเรียนบ้านต้นประดู่ และสนามสอบโรงเรียนอนุบาลกงหรา