สพป.ยโสธร เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ณ โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 โรงเรียนบ้านดู่ลาด และ โรงเรียนทรายมูลปริยัติวิทยา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นายอาวุธ ทองบุ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 และ นางสาวเพ็ญประภา มีเพียร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการสอบ ณ โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 โรงเรียนบ้านดู่ลาด และ โรงเรียนทรายมูลปริยัติวิทยา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)