สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม. 3 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ,นายสมัต อาบสุวรรณ์,นายสงัด คำเรืองศรี ,ส.ต.ท.จรัญ ชูชื่น รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และนายอภิชาติ พรหมฝาย ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ “การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนในพื้นที่ 5 อำเภอ (เมืองชัยภูมิ 7 สนามสอบ, หนองบัวแดง 5 สนามสอบ ,บ้านเขว้า 2 สนามสอบ,คอนสวรรค์ 1 สนามสอบ}ภักดีชุมพล 2 สนามสอบ) รวม 18 สนามสอบ และให้กำลังใจคณะกรรมการฯและนักเรียนที่เข้าทดสอบฯ