สพม.แพร่ จัดสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2564

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 05.45 น. ณ ศูนย์สอบ สพม.แพร่ นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ.สพม.แพร่ เยี่ยมและให้กำลังใจตัวแทนศูนย์สอบในการรับ – ส่ง แบบทดสอบและกระดาษคำตอบ และเวลา 08.30 น. นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ.สพม.แพร่ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ สนามสอบโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา และโรงเรียนลองวิทยา สำหรับศูนย์สอบ สพม.แพร่ มีสนามสอบจำนวน 9 สนามสอบ มีนักเรียนที่มีสิทธิเข้าสอบจำนวนทั้งสิ้น 1,421 คน ทั้งนี้ทุกสนามสอบได้จัดการทดสอบภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่วนราชการกำหนด