ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net ระดับชั้น ป.6 ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เดินทางตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net ระดับชั้น ป.6 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ โรงเรียนบ้านหัวงัว “แท่นศิลาวิทยา” อำเภอสนม, โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) อำเภอโนนนารายณ์, โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี, โรงเรียนบ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ 10) อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยได้ให้กำลังใจแก่นักเรียน ก่อนการทำแบบทดสอบ ในแต่ละวิชา พร้อมเน้นย้ำการดูแลนักเรียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

มัสนี บาดง
Latest posts by มัสนี บาดง (see all)