สพม.นนทบุรี เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการ สพม.นนทบุรี ประธานศูนย์สอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ได้มอบหมาย คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ให้เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนในสังกัด จำนวน 15 แห่ง การดำเนินการจัดการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานการจัดการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โดยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ได้เน้นย้ำเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)ในการทดสอบทางการศึกษา และตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- 1 9) (ศบค .) ในการควบคุมและป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด