สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนวัดป่ายุบ และโรงเรียนโดยรอบพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนวัดป่ายุบ และโรงเรียนโดยรอบพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ ร่วมกัด ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ผอ.รร.กำเนิดวิทย์, นายธงชัย มั่นคง ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบัน Lila, ดร.จารุณี ตันติเวชวุฒิกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กศจ.ระยอง และนางนงค์นุช อุทัยศรี ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง