สพป.ภูเก็ต เยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O – NET ปีการศึกษา 2564 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ศูนย์สอบ สพป.ภูเก็ต

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มอบหมายให้นายกิจธิชัย สารรัตน์ และนายกิตติภูมิ อุทสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O – NET ปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์สอบ สพป.ภูเก็ต การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ ณ ศูนย์สอบ สพป.ภูเก็ต

Latest posts by นิชฎา (see all)