สพป.ยส.2 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านบ้านกุดแห่ และโรงเรียนบ้านโพง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น.นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านบ้านกุดแห่ และโรงเรียนบ้านโพง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2