สพป.ยส.2 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น.นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นายอาวุธ ทองบุ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางชิดชนก ศรีสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2