นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ในการทดสอบ O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00-16.30 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ในการทดสอบ O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ศูนย์สอบสนามโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา อำเภอกมลาไสย สนามสอบโรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน อำเภอหัสขันธ์ และสนามสอบโรงเรียนบ้านหนองกงใหญ่ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งรับมอบชุดกระดาษคำตอบและซองแบบทดสอบครบทุกสนามสอบ เวลา 17.30 น. ณ ห้องประชุมเรือนเขียวมรกต สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1