สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ รับการติดตามการดำเนินงาน ตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ชนะ สุ่มมาตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ติดตามเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใน 2 ประเด็น คือ โครงการพาน้องกลับมาเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณภาพ ณ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง นายสิงห์เพชร สุทธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นางอุไร ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา นายวีระพันธุ์ ดอนท้วม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมรายงานผลการดำเนินงานในครั้งนี้