สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดพิธีมอบบ้านหลังที่ 1 “บ้านสหอ๊อกซิเย่น” ให้แก่ ด.ญ.พรกนก ชูเลิศ (น้องใบเตย) นักเรียนโรงเรียนบ้านตลุงเหนือ

          วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น. นายนิพนธ์  ภัทรวังส์  ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยนายบรรพจน์ ทัพซ้าย รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4  นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4  นายนฐกร  แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4  นายวิชัย ปัทมวิภาค นายอำเภอเลาขวัญ  นางสาวศนิษฐา อมรพรหมภักดี  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  นายประเทือง แผนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลุงเหนือ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเลาขวัญ  ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  เข้าร่วมพิธีมอบบ้านหลังที่ 1 “บ้านสหอ๊อกซิเย่น” ให้แก่เด็กหญิงพรกนก ชูเลิศ นักเรียนโรงเรียนบ้านตลุงเหนือ จากเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.ชน.สพป.กาญจนบุรี เขต 4) ตามนโยบายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ณ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี