สพม.ปัตตานี ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมในการดำเนินการจัดการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564

วันอาทิตย์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี นางสาวเนตรทราย คงอนุวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ บุคลากรในสังกัด ร่วมลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมในการดำเนินการจัดการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 พร้อมให้กำลังใจแก่นักเรียนชั้น ม.3 ในสังกัด จำนวน 13 สนามสอบ ซึ่งสนามสอบทุกแห่ง ดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานการทดสอบ