สพป.ปราจีนบุรี เขต2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

              วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565  นายอัมพล หันทยุง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  นายนพดล ตลับแก้ว  นายจินดา วงศ์อำมาตย์  นายวิทยา  วังคะฮาต รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เพื่อให้กำลังใจนักเรียนผู้เข้ารับการทดสอบ และคณะกรรมการดำเนินการสอบทุกฝ่าย ซึ่งสนามสอบในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ของ สพฐ. และ ศบค.จังหวัดปราจีนบุรี  อย่างเคร่งครัด