ผอ.สพป.นภ.2 และคณะตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน อายุระหว่าง 11-12 ปี

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 พร้อมด้วยคณะศูนย์อำนวยการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 สพป.นภ.2 ตรวจเยี่ยมพร้อมบริการจุดคัดกรองแจกบัตรคิว และให้กำลังใจการจัดการฉีดวัคซีน “ไฟเซอร์” สำหรับนักเรียน อายุระหว่าง 11-12 ปี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ On-site ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้ต้องยึดหลักความปลอดภัยตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข การฉีดวัคซีนครั้งนี้ โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งทาง สพป.นภ.2 ได้อนุเคราะห์เป็นสถานที่ในการฉีดวัคซีน ของอำเภอนากลาง ในการนี้ มีนักเรียนที่สมัครใจในการฉีดวัคซีน Pfizer ทั้งหมดจำนวน 851 ราย

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/ictnb2/posts/1793765494347798