ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของ รมต.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2565  นายไพศาล  วุทฒิลานนท์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ  ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 1  โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” และโครงการโรงเรียนคุณภาพ   โดยมีนายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย/ผอ.โรงเรียนบ้านท่าหินโงม/ผอ.ร.ร.ชุมพลสวรรค์วิทยา ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และมีนายรัชพร  วรรณคำ ศึกษาธิการ จ.ชัยภูมิ/รองศึกษาธิการ จ.ชัยภูมิ และศึกษานิเทศก์ จาก สนง.ศึกษาธิการจ.ชัยภูมิ  ร่วมให้การต้อนรับฯ