ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุมในการตรวจเยี่ยมและติดตาม (Site Visit)

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ  วงษ์จินดา  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมร่วมประชุมในการตรวจเยี่ยมและติดตาม (Site Visit) การดำเนินงานโครงการตามนโยบายในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมโปงลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1