ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สพม.กาฬสินธ์ุ และโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 13.30 น. ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนในสังกัด สพม.กาฬสินธุ์

โดยมี นายทวี  ทะนอก  ผอ.สพม.กาฬสินธุ์  รอง ผอ.สพม.กาฬสินธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำม่วง  ผู้อำนวยการโรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์  และผู้ที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินงาน

ห้องประชุมเสียงพิณ  สพม.กาฬสินธุ์