สพป.ยโสธร เขต 2 การประชุมการค้นหา ติดตาม เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพื่อนำไปสู่ระบบการศึกษา (พาน้องกลับมาเรียน)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมการค้นหา ติดตาม เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพื่อนำไปสู่ระบบการศึกษา (พาน้องกลับมาเรียน) โดยการค้นหาและติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันเป็นรายบุคคลทั่วประเทศ และนำเข้าสู่ระบบการศึกษา หรือส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแผนรองรับการป้องกันการหลุดออกจากระบบการศึกษาเพื่อมิให้เด็กที่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาแล้วต้องหลุดออกจากระบบอีก โดยมี นางนิตยา จารุมาศ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นผู้รับผิดชอบฯ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมรกต สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)