ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขา กพฐ. และนายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬฬสินธุ์ เขต 1 ให้โอวาทและกล่าวให้กำลังใจพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในการออกตรวจเฝ้าระวัง พื้นที่จุดเสี่ยงเพื่อให้คำแนะนำ เฝ้าระวังและสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้นักเรียน นักศึกษา ในเทศกาลวันวาเลนไทน์ ปี 2565

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ให้โอวาทและกล่าวให้กำลังใจพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ในการออกตรวจเฝ้าระวัง พื้นที่จุดเสี่ยงเพื่อให้คำแนะนำ เฝ้าระวังและสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้นักเรียน นักศึกษา ในเทศกาลวันวาเลนไทน์ ปี 2565 ณ พื้นที่จุดเสี่ยงในเขตพื้นที่บริการทางการศึกษาในสังกัด