พิธีทำบุญฉลองอาคารเรียนปฐมวัย “อาคารประชารวมใจ”

นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญฉลองอาคารเรียนปฐมวัย “อาคารประชารวมใจ” โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายทองใบ สะอาดรัมย์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญฉลองอาคารเรียนปฐมวัย “อาคารประชารวมใจ” โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ มี นายทองใบ สะอาดรัมย์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน อาคารประชารวมใจ เป็นอาคารชั้นเดียว ๒ ห้องเรียน และบริเวณโดยรอบใช้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน เป็นอาคารที่เกิดจากความร่วมมือคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสร้างอาคารนี้ขึ้นมาขึ้นมา โดยมี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ในอำเภอบ้านด่าน ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก