กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี ๒๕๖๕

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานให้โอวาทและปล่อยแถวกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเฝ้าระวังเหตุอันไม่เหมาะสมของเด็กนักเรียนในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ณ บริเวณหน้าห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานให้โอวาทและปล่อยแถวกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเฝ้าระวังเหตุอันไม่เหมาะสมของเด็กนักเรียนในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในจังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย ตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ , ป้องกันอำเภอเมืองบุรีรัมย์ , อาสาสมัครจังหวัดบุรีรัมย์ (อส.) , พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตนกัเรียนและนักศึกษาจาก สพป.บรีรัมย์ เขต ๑ , โรงเรียนไตรภูมิวิทยา , โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์) , สพม.บุรีรัมย์ , โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม , โรงเรียนภัทรบพิตร , วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ , และอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  โดยมี นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ณ บริเวณหน้าห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมในพิธีในครั้งนี้ด้วย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกับภาคีเครือข่ายกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ เพื่อเฝ้าระวังเหตุและจัดกระบวนการเชิงสร้างสรรค์พัฒนานักเรียนให้มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ โดยได้ออกตรวจพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่าย ณ วนอุทยานเขากระโดง ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ , อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์  และห้างสรรพสินค้าทวีกิจ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จากการออกตรวจพื้นที่พบว่า นักเรียน/นักศึกษา/เยาวชน ไม่มีพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงหรือสุ่มเสี่ยงแต่อย่างใด