ผอ.สพป. รอง ผอ.สพป. ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมการสอบ O-NET

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป. คณะศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 2 ตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งจิตร 12 โรงเรียนบ้านม่วงหอม โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง