สพป.ระยอง เขต ๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมมอบเกียรติบัตรฯ

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการบูรณาการขับเคลื่อนการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคล พร้อมนี้ มีการมอบโล่และเกียรติบัตรให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ เป็นขวัญและกำลังใจที่จะพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นแบบอย่างของสังคมในการสร้างความดี เนื่องในงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมแหลมแม่พิมพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ (สามารถดูภาพกิจกรรมได้ที่ https://zhort.link/y3Z )