พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ออกตรวจเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ปี 2565

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นางประนอม โอมาก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ออกตรวจเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัย  ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ปี 2565 ในท้องที่อำเภอพุนพิน ซี่งปรากฏว่าไม่เกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ใดๆ ภาพ จีรายุ ไชยเชียงของ นักวิชาการศึกษา ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2