สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมร่วมประชุมในการตรวจเยี่ยมและติดตาม (Site Visit) การดำเนินงานโครงการตามนโยบายในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 พร้อมคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

ร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมร่วมประชุมในการตรวจเยี่ยมและติดตาม (Site Visit) การดำเนินงานโครงการตามนโยบายในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมโปงลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

https://www.youtube.com/watch?v=dYDenx7pq1Q&t=57s