สพม.แพร่ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการดำเนินการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา โดยสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 2 สพม.แพร่