สพป.พัทลุง เขต 2 ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 พร้อมด้วย นายพงศ์ศักดิ์ หอยนกคง ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสนอง ศรีเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) นายจรูญ ศรีก่อเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระเกิด คณะกรรมการฯ และนายศุภชัย การนาดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาฯ นายศราวุธ สุวรรณวรบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนหินแท่น และ นายธนิต แท่นรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรุพ้อ