สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นิเทศ ติดตาม ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2

นายสมัต  อาบสุวรรณ์   รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1 พร้อมด้วยนายธนชน  มุทาพร   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา ,นายไสว  ศรีวงษ์ชัย  ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง ,น.ส.สุภัสศรณ์  พนมไพรพฤกษา  ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะ    ลงพื้นที่  นิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี  ครั้งที่ 2  ประจำปี 2564   นายสุพจน์    อินทร์ก่ำ  ผอ .ร..ร.บ้านโนนม่วง  อ.ภักดีชุมพล  และ.นางศรัทธาพร  งามชัด ผอ.ร..ร.บ้านชีลองกลาง อ.เมืองชัยภูมิ