สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับคำสั่งบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565  เวลา 07.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ ดร.พัชระ งามชัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อฉลองที่ประดิษฐานพระพุทธรูป และแสดงความยินดีกับ นายทิวา โม้เมือง  เนื่องในโอกาสที่ได้รับคำสั่งบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยมีคณะผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) อย่างเคร่งครัด