การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยสถานศึกษา ครั้งที่ 2

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ที่โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 (6 เดือนหลัง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ของ นางปฏิมา นรภัทรพิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ นายจลัญ อินตายวง ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี และนางปาริตา ศรีวิชา ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาฯ และมีนายเจษฎา ปาณะจำนงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ นายวิเชียร ปั้นม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำริดวิทยา และนางสาวรสสุคนธ์ อินชัยเขา ผู้อำนวยการโรงเรียนลับแลศรีวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง​ (Coaching​ Team)​ ฯ ร่วมให้ข้อมูลในครั้งนี้อีกด้วย