ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เปิดโดมเอนกประสงค์และร้านกาแฟเด็กน้อยสู่อาชีพยั่งยืน  โรงเรียนบ้านห้วยหัน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโดมเอนกประสงค์และร้านกาแฟเด็กน้อยสู่อาชีพยั่งยืน  โรงเรียนบ้านห้วยหัน   ซึ่ง  “โดมเอนกประสงค์ “ห้วยหัน – ไทรงาม เพื่อน้อง  “ ใช้งบประมาณการก่อสร้างจากเงินผ้าป่าสามัคคี  จำนวน    1,527,999.29 บาท และ “ร้านกาแฟเด็กน้อยสู่อาชีพยั่งยืน “ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โครงการกาแฟเด็กน้อยสู่อาชีพยั่งยื่น จำนวน 189,000 บาท  โดยมี ส.ต.ท.จรัญ ชูชื่น รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1 ศึกษานิเทศก์  คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู  ผู้นำชุมชน  ผู้ปกครองนักเรียน  ร่วมพิธีเปิดฯ