สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการประจำศูนย์สอบและนักเรียนในการสอบ O-Net ชั้น ป.6 ณ สนามสอบโรงเรียนในสังกัด จำนวน 6 สนามสอบ

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.30 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวณัชญานุช สุดชาดี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นางสาวสมลักษณ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะคณะกรรมการประจำสนามสอบและลูกๆ นักเรียน ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส ในการสอบ O-net ชั้น ป.6 ทั้งนี้ สนามสอบ ร.ร.บ้านหนองบัวใหญ่ได้ปฏิบัติตาม มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จากนั้น เวลา 08.30 น. ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) อ.จัตุรัส,สนามสอบโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร อ.เนินสง่า,สนามสอบโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร อ.บำเหน็จณรงค์,สนามสอบโรงเรียนบ้านสะพานยาว อ.เทพสถิตและสนามสอบโรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว อ.หนองบัวระเหว ซึ่งการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ สนามสอบโรงเรียนทั้ง 6 สนาม ได้ปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด