ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการศูนย์สอบ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ในการส่งมอบ-รับมอบข้อสอบ O-Net ชั้น ป.6

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 05.00 น.คณะกรรมการศูนย์สอบ สพป.ชย.3 ปฏิบัติหน้าที่ส่งมอบแบบทดสอบ-กระดาษคำตอบ การสอบ O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แก่คณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบ ในการส่งมอบให้คณะกรรมการประจำสนามสอบ ในการนี้ นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวณัชญานุช สุดชาดี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการศูนย์สอบ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบ ในการส่งมอบ-รับมอบแบบทดสอบและกระดาษคำตอบการสอบ O-Net ณ สพป.ชัยภูมิ เขต 3