คณะกรรมการศูนย์สอบ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ส่งมอบแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ O-Net ม.3 ให้ตัวแทนศูนย์สอบ

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ เวลา 07.00 น. คณะกรรมการศูนย์สอบ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ส่งมอบแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test ; O-NET) ปีการศึกษา 2564  ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้คณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบนำไปส่งมอบให้คณะกรรมการประจำสนามสอบโรงเรียน จำนวน 9 สนามสอบ

Latest posts by ศิริพร โนนดอน (see all)