ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 4 สนาม

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยน.ส.สมลักษณ์ วิจบ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ,นายศุภศิษฎ์ พิทยศักดิ์ ผอ.กลุ่ม ICT  เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะคณะกรรมการประจำสนามสอบและลูกๆ นักเรียน  ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test ; O-NET) ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ สนามสอบโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล,สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์),สนามสอบโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกและสนามสอบโรงเรียนวังใหม่พัฒนา ทั้งนี้ สนามสอบทั้ง 4 สนามได้ปฏิบัติตาม มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย