สพป.ชัยภูมิ เขต 3 วางหรีดแสดงความอาลัยและร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 14  กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น.นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบให้นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมบุคลากรในสังกัด วางหรีดเคารพศพ นายวิชสัมภิทา ก้อนภูธร ผอ.โรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์ ณ วัดศิริพงษาวาส ในการนี้ นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง,นางสาวณัชญานุช สุดชาดี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมวางหรีดแสดงความอาลัยกับครอบครัวผู้วายชนม์  เวลา 19.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวณัชญานุช สุดชาดี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ นายวิชสัมภิทา ก้อนภูธร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาน (นิเทศอุปถัมภ์) ณ วัดศิริพงษาวาส ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส