ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน แก่ครอบครัวนักเรียนประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวณัชญานุช สุดชาดี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ พร้อมด้วยนางวนาลิน ขามเกาะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จำนวนเงิน 5,000 บาท มอบให้กับครอบครัว เด็กชายสงกรานต์ เท่าเทียม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) ประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต ณ วัดอรัญญวาส ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ